Recentelijk zijn er verschillende wijzigingen aangebracht in de wet van 24 januari 1977, die gericht is op de bescherming van de gezondheid van consumenten van voedingsmiddelen en andere producten. Deze wetgeving omvat ook de verkoop van tabaksproducten en alcoholische dranken.

Producten op basis van tabak en soortgelijke producten

De recente wetswijziging vereist dat detailhandelaren een leeftijdsbewijs vragen bij de verkoop van tabaksproducten aan personen die jonger lijken dan 25 jaar. Bovendien verbiedt de wet vanaf 1 januari 2025 de verkoop van tabaksproducten via tijdelijke verkooppunten. Vanaf 1 april 2025 is het ook verboden om tabaksproducten uit te stallen in verkooppunten en om deze te verkopen in winkels met een oppervlakte van 400 m² of meer.

Verkoop van alcohol

Volgens de wet van 1977 is het verboden om alcohol te verkopen, te schenken of aan te bieden aan minderjarigen. Op dit verbod geldt een uitzondering voor bieren en wijnen, die wel geschonken en verkocht mogen worden aan jongeren vanaf 16 jaar. De wetswijziging verduidelijkt dat bieren waaraan gedistilleerde drank of een aroma van een gedistilleerde drank is toegevoegd en wijn waaraan alcohol is toegevoegd, niet onder deze uitzondering vallen.

Vanaf 1 juli 2024 voorziet de gewijzigde wet ook in:

– Een verbod op de verkoop van alcoholische dranken via automatische distributieapparaten.
– Een verbod op de verkoop van alcoholische dranken in ziekenhuizen (met uitzondering van niet gekoeld bier en niet gekoelde wijn, en met uitzondering van consumptie ter plaatse in de cafetaria).
– Een verbod op de verkoop van alcoholische dranken tussen 22.00 uur en 7.00 uur in tankstations langs snelwegen, met uitzondering van wegrestaurants waar consumptie ter plaatse is toegestaan. Deze uitzondering houdt in dat verkopers de alcoholische dranken na verkoop moeten openen, zodat consumptie ter plaatse kan plaatsvinden.

Inbreuken

Sancties voor het overtreden van de nieuwe bepalingen zijn opgenomen in de wet. Overtreders kunnen een boete krijgen van 208 euro tot 800.000 euro.

Meer informatie over het uitstalverbod vindt u in de FAQ:  https://www.health.belgium.be/nl/gemeenschappelijke-informatie-en-voorschriften-0

Bij vragen in verband met controles en sancties kunt u terecht bij de inspectiedienst: apf.inspec@health.fgov.be

Bij vragen in verband met regelgeving kunt u terecht bij de cel tabaks- en alcoholbeleid: apf.food@health.fgov.be

Lees meer op: https://www.horecavlaanderen.be/artikelen/nieuws/2024/herinnering-bijkomende-regelgeving-verkoop-tabaksproducten-alcoholische-dranken