Vanaf 15/01/2024

 • Afschaffing basiskennis bedrijfsbeheer. De datum van de start van de activiteiten is bepalend.
 • Maatschappen en andere niet-handelsondernemingen zijn nu ook onderworpen aan de beroepsbekwaamheid. Bewijs hiervoor wordt geleverd door de persoon die verantwoordelijk is voor de dagelijkse technische leiding van de gereglementeerde activiteit. Praktijkervaring binnen een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid is geldig als bewijs van de beroepsbekwaamheid.
 • Vrijstelling voor bewijs beroepsbekwaamheid voor bestaande maatschappen en niet-handelsondernemingen die reeds gereglementeerde activiteiten uitoefenden op 15 januari 2024.

 

Vanaf 01/04/2024

 • Afschaffing 5 beroepsbekwaamheden: groothandelaar-slager, droogkuiser-verver, pedicure, massage en tandtechnicus.

Beroepsbekwaamheid blijft een vereiste voor volgende beroepen: voeding, bouw, voertuigen, persoonsverzorging.

Bewijs hiervoor wordt geleverd door:

  • een relevant diploma
  • voldoende werkervaring
  • te slagen voor een examen bij de examencommissie.
 • Verlaging van de vereiste praktijkervaring voor installateur-frigorist, restaurateur en bakker (3 jaar in plaats van 5 jaar).
 • Alle wijzigingen met betrekking tot de ambulante en kermisactiviteiten, met name:
  • Afschaffing van de ambulante en kermismachtigingen voor uitoefening van de activiteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  • De vergunning voor ambulante activiteiten ten huize van een consument in het Brussel Hoofdstedelijk Gewest blijft noodzakelijk. Dit ongeacht waar de onderneming haar maatschappelijke zetel of vestigingseenheid heeft.