Vanaf 1 juli 2024  wordt het register van werkende vennoten en helpers in een eenmanszaak ingevoerd. Met deze maatregel wil de overheid zicht krijgen op de identiteit van de werkende vennoten en helpers, dit om frauduleuze vennootschapsstructuren en schijnzelfstandigheid te bestrijden. Momenteel is de registratieplicht enkel voor de bouw- en schoonmaaksector, maar mogelijk wordt dit in de toekomst uitgebreid naar andere sectoren.

De registratie moet gebeuren via myenterprise door de wettelijke vertegenwoordiger van het bedrijf waar de werkend vennoot of helper actief is/actief zal zijn.  Deze registratie zal niet via een ondernemingsloket of het sociaal verzekeringsfonds waarbij de werkend vennoot/helper aangesloten is, kunnen gebeuren.  Ook niet onder mandaat door een accountant.  De verantwoordelijkheid tot registratie ligt dus volledig bij de bedrijven die een werkend vennoot of een zelfstandig helper hebben.

Welke gegevens moeten opgenomen worden?

 • Naam, voornaam, rijksregisternummer (of bisnummer) van de werkend vennoot of helper
 • Begin- en einddatum van de activiteit als werkend vennoot in de vennootschap of de helper in een geregistreerde entiteit natuurlijk persoon
  • Bij de start van een activiteit: de registratie moet gebeuren vóór de start van de zelfstandige activiteit van de werkend vennoot of de helper.
  • Einde activiteit: registratie ten laatste 15 dagen na de datum van het einde.

Definitie werkend vennoot:

 • Persoon met minstens 1 aandeel in een vennootschap die onderworpen is aan de Belgische vennootschapsbelasting of belasting der niet-inwoners;
 • De activiteit moet persoonlijk en werkelijk uitgeoefend worden binnen die vennootschap;
 • Voor deze activiteit mag de persoon niet gelijktijdig aangegeven worden in het stelsel van de loontrekkenden op het moment van de uitoefening ervan.

In het geval van registratie van helpers in een zelfstandige eenmanszaak binnen de bouw- en schoonmaaksector gelden volgende uitzonderingen:

 • De meewerkende echtgeno(o)t(e)
 • De toevallige helper die op onregelmatige basis en minder dan 90 dagen per jaar helpt
 • De student-helper vóór de 1ste januari van het jaar waarin hij de leeftijd van 20 jaar bereikt tenzij hij/zij gehuwd is.

Gevolgen van niet (of niet correcte) inschrijving

 • Indien de inschrijvingsplicht niet (of niet correct) gevolgd wordt riskeert men een boete van de inspectiedienst van het RSVZ variërend van 500 tot 4.000 euro
 • Elke bestuurder of zaakvoerder zal hoofdelijk aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de betaling van de administratieve geldboete.

Werkend-vennoten of zelfstandig helpers die actief waren vóór 1 juli 2024 moeten ook opgenomen worden in het register. Voor deze groep is er een overgangsperiode: zij hebben tot 31 december 2024 de tijd om zich bij de KBO in te schrijven via my enterprise.