De regering heeft beslist om het crisis-overbruggingsrecht te verlengen tot en met 31 maart 2022.

1. Overbruggingsrecht gedwongen sluiting

Het overbruggingsrecht geldt voor zelfstandigen die rechtstreeks onder de gedwongen sluitingsmaatregelen vallen. Zelfstandigen wiens activiteiten hoofdzakelijk afhankelijk zijn van een sector die verplicht gesloten is komen niet aanmerking.

De zelfstandigen die een gedeelte van hun zelfstandige activiteiten verderzetten, onder de vorm van take-away of click&collect, komen niet in aanmerking.

Het bedrag van de uitkering hangt af van de duur van de gedwongen sluiting.

  • Zelfstandigen, die hun activiteit gedwongen moeten sluiten gedurende minstens 15 opeenvolgende kalenderdagen per maand, krijgen een volledige uitkering. Vanaf december 2021 gaat het om een dubbele uitkering.
  • Zelfstandigen, die hun activiteit gedwongen moeten sluiten gedurende minder dan 15 opeenvolgende kalenderdagen per maand, krijgen de halve uitkering. Vanaf december 2021 gaat het om een dubbele uitkering.

Voor de maand november 2021 kan je als uitbater van een discotheek of danscafé rekenen op de helft van de enkele uitkering crisis-overbruggingsrecht, omdat je minder dan 15 dagen verplicht was te sluiten in deze maand.

Voor december hebben enkel discotheken, dancings, binnenspeeltuinen en organisatoren van grote evenementen recht op deze uitkering. Opgelet: enkel de organisatoren van grote evenementen die hun evenementen annuleren omwille van het feit dat er slechts 200 personen tegelijk aanwezig mogen zijn, komen in aanmerking. Zelfstandigen die menen afhankelijk te zijn van deze sector, komen niet in aanmerking.

2. Overbruggingsrecht omzetdaling

Zelfstandigen, die door de coronacrisis geconfronteerd worden met een aanzienlijk inkomensverlies, zonder dat zij verplicht zijn hun zaak te sluiten, kunnen het crisis-overbruggingsrecht wegens omzetdaling vragen. Het percentage van de omzetdaling voor de uitkering van december is verlaagd van 65% naar 40%.

3. Overbruggingsrecht quarantaine/zorg voor een kind

  • Zelfstandigen, die gedwongen worden om hun activiteit volledig te onderbreken omdat ze minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen in quarantaine moeten zonder dat ze ziek zijn, kunnen het overbrugginsrecht aanvragen.
  • Zelfstandigen, die hun activiteit minstens 7 dagen volledig moeten onderbreken om een kind op te vangen, dat jonger is dan 18 jaar, kunnen het overbruggingsrecht aanvragen. Voor kinderen met een handicap geldt geen leeftijdsgrens. Als je je activiteiten volledig moet onderbreken gedurende de vijf schooldagen van de extra week kerstvakantie (periode van 20 december tot en met 24 december 2021 voor lagere scholen en kleuterscholen) om je kind(eren) op te vangen, kom je in aanmerking voor het overbruggingsrecht wegens opvang van een kind in de maand december 2021.