Voortaan kunt u op mypension.be de impact van een job als zelfstandige (in hoofdberoep) op uw pensioenbedrag simuleren.
Het was al mogelijk om op mypension.be de impact van een nieuwe job als werknemer op uw pensioenbedrag te berekenen. Voortaan zal dit ook mogelijk zijn voor een nieuwe job als zelfstandige in hoofdberoep.

Welke nieuwe simulaties vindt u voortaan ook op mypension.be?
Dankzij deze nieuwe functionaliteit kunt u voortaan volgende scenario’s simuleren:
• Starten als zelfstandige in hoofdberoep (en stoppen met uw huidige activiteit);
• Overstappen van zelfstandige in bijberoep naar zelfstandige in hoofdberoep (en stoppen met uw niet-zelfstandige activiteit);
• Spelen met uw inkomsten (meer of minder) als zelfstandige in hoofdberoep.

Om de impact van deze simulaties op uw pensioenbedrag te meten, heeft u enkel een inschatting van uw toekomstige netto beroepsinkomsten en een ingangsdatum nodig.

Elke simulatie op mypension.be toont u telkens de impact van uw gewijzigde loopbaankeuze vanaf de ingangsdatum tot aan uw vroegste en wettelijke pensioendatum. Een simulatie van een combinatie van verschillende parallelle beroepsactiviteiten (gemengde loopbaan) is nog niet mogelijk, maar zal op termijn ook mogelijk zijn. De simulaties houden geen rekening met eventuele extra inkomsten als werknemer of ambtenaar in bijberoep of eventuele sociale uitkeringen.

Welke simulaties kan u vandaag al uitvoeren op mypension.be?
• U kunt de impact van een nieuwe job als werknemer of als zelfstandige op uw pensioen berekenen;
• U kunt de impact meten van een verandering in uw professionele situatie:

  • uw netto belastbaar inkomen als zelfstandige wijzigt;
  • uw loon als werknemer wijzigt;
  • u begint deeltijds te werken.

• U kunt de impact meten van een vervroegd beëindigen van uw loopbaan (vóór uw vroegste pensioendatum);
• U kunt het afkopen van uw studiejaren simuleren en uitvoeren