De maatregel “Springplank zelfstandigen” houdt rekening met de moeilijkheden om de zelfstandige activiteit uit te oefenen gedurende de tijden van crisis. Daarom wordt er geen rekening gehouden met de maanden april 2020 tot en met augustus 2020, noch met de periode van oktober 2020 tot en met september 2021 om de periode van 12 maanden in het voordeel van de Springplank zelfstandigen te bepalen. Dit zowel voor de volledig werkloze als de tijdelijk werkloze.

Concreet betekent dit het volgende:
• de maatregel “Springplank zelfstandigen’ die tussen 02.04.2019 en 01.05.2019 is begonnen, heeft een looptijd van 12 maanden + 5 maanden = 17
• de maatregel “Springplank zelfstandigen” die tussen 02.05.2019 en 31.03.2020 is begonnen, heeft een looptijd van 12 maanden + 17 maanden = 29 maanden;
• de maatregel “Springplank zelfstandigen” die tussen 01.04.2020 en 31.08.2020 is begonnen, eindigt op 31.08.2022;
• de maatregel “Springplank zelfstandigen” die tussen 01.09.2020 en 30.09.2020 is begonnen, heeft een looptijd van 12 maanden + 12 maanden = 24 maanden;
• de maatregel “Springplank zelfstandigen” die tussen 01.10.2020 en 30.09.2021 is begonnen, eindigt op 30 september 2022.

Voor de volledig werkloze:

Deze verlenging gebeurt automatisch. Hiervoor moeten geen bewijsstukken worden afgeleverd aan het sociaal verzekeringsfonds.
De zelfstandigen waarvan de aanvankelijke periode “springplank zelfstandigen” in de komende maanden afloopt, blijven onderworpen als zelfstandige in bijberoep gedurende de volledige periode van automatische verlenging BEHALVE indien zij aantonen dat zij afstand hebben gedaan van het voordeel van de maatregel “Springplank zelfstandigen” vóór het einde van de periode van verlenging (zwart maken van de controlekaart).
De aansluiting als zelfstandige kan dan verder gezet worden in hoofdberoep. De bewijslast ligt bij de zelfstandige. Een verklaring op eer volstaat.

Voor de tijdelijk werkloze:

In het geval van de tijdelijk werkloze die tewerkgesteld is in een onderneming of sector die beschouwd wordt als bijzonder zwaar getroffen gedurende de maand september 2020 zal de verlenging NIET automatisch verlopen. Deze moet uitdrukkelijk door de werkloze worden aangevraagd via zijn of haar uitbetalingsinstelling, zodat de voorwaarde met betrekking tot een activiteit in een bijzonder zwaar getroffen onderneming of sector kan worden onderzocht.

Na aanvraag en goedkeuring na controle krijgen deze zelfstandigen volgende verlengingen:
• De maatregel “Springplank zelfstandigen” die tussen 02.04.2019 en 31.03.2020 is begonnen, heeft een looptijd van 12 maanden + 18 maanden = 30 maanden;
• De maatregel “Springplank zelfstandigen” die tussen 01.04.2020 en 30.09.2021 is begonnen, eindigt op 30.09.2022.

De verlenging voor de maanden april 2020 tot augustus 2020 en oktober 2020 tot september 2021 gebeurt automatisch. Deze begunstigden hoeven geen stappen te ondernemen bij de RVA en worden door hun uitbetalingsinstelling op de hoogte gebracht van deze verlenging.