In principe moet een vennootschap de jaarlijkse vennootschapsbijdrage uiterlijk op 30 juni van elk jaar betalen. De deadline voor de betaling schuift ook dit jaar wellicht op naar een nog niet gekende datum in het najaar. Zodra we de betaaldatum kennen brengen we je op de hoogte.