Sinds 1 mei 2019 hebben zelfstandigen die vader of meeouder worden recht op 10 dagen vaderschaps- of geboorteverlof. Vanaf 2021 heb je als zelfstandige vader of zelfstandige meemoeder recht op extra dagen vaderschaps- of geboorteverlof.

Het aantal dagen wordt opgetrokken als volgt:

  • tot maximaal vijftien volledige dagen (of maximaal dertig halve dagen) voor de geboortes die plaatsvinden vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022.
  • tot maximaal twintig volledige dagen (of maximaal veertig halve dagen) voor de geboortes die plaatsvinden vanaf 1 januari 2023.

De uitkering bedraagt 83,26 euro per dag.