Vennootschappen moeten een jaarlijkse vennootschapsbijdrage betalen. Hoeveel die bedraagt, hangt af van het balanstotaal van de vennootschap. Voor de bijdrage 2021 is dit het balanstotaal van de vennootschap in 2019.

Balanstotaal 2019 Bijdrage 2021
Kleiner dan of gelijk aan € 706.579,60 € 347,50
Groter dan € 706.579,60 € 868
  • Je moet de jaarlijkse vennootschapsbijdrage normaal gezien betalen voor 1 juli van elk bijdragejaar.
  • De bijdrage 2021 moet, wegens de coronacrisis, pas betaald worden voor 1 januari 2022. Dit betekent dus een uitstel met zes maanden.