De overheid heeft haar standpunt gewijzigd. De financiële uitkeringen in het kader van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht (gedwongen onderbreking/vrijwillige onderbreking/heropstart) worden niet in aanmerking genomen bij de vaststelling van de berekeningsgrondslag voor de sociale zekerheidsbijdragen. Een zelfstandige moet dus geen sociale bijdragen betalen op de uitkeringen in het kader van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht.