Op 6 en 7 december organiseren avixi sociaal verzekeringsfonds en Eunomia een gratis seminarie voor boekhouders en accountants. Snel inschrijven is de boodschap want de plaatsen zijn beperkt!

Thema

Het nieuwe wetboek vennootschappen en verenigingen trad op 1 mei 2019 in werking. Vanaf 1 januari 2020 zijn de (dwingende) bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van toepassing op alle reeds bestaande vennootschappen en verenigingen op 1 mei 2019 die hun statuten nog niet hebben aangepast aan de nieuwe wetgeving (opt-in mogelijkheid).

In dit seminarie wordt de wijze toegelicht waarop de bestaande vennootschappen hun statuten dienen aan te passen aan het WVV. Er wordt hoofdzakelijk stil gestaan bij de keuzemogelijkheden die de aandeelhouders gekregen hebben bij de invoering van de nieuwe statuten voor een BV en bij een NV.

Daarbij wordt nog een overzicht gegeven van de dwingende bepalingen waarvan niet afgeweken kan worden. Ondanks het feit dat de overgangsbepalingen van het WVV uitdrukkelijk verwijzen naar deze dwingende bepalingen, is nergens in het WVV noch in het koninklijk besluit tot uitvoering van het WVV een duidelijke opsomming van deze bepalingen te vinden.

Tenslotte worden de afgeschafte rechtsvormen besproken, alsook de wijze waarop deze omgezet dienen te worden naar een andere rechtsvorm.

Spreker

Mr. Rik Galle, director Corporate en M&A Team Deloitte Legal.

Praktisch informatie

  • 6 december (van 10 uur tot 12 uur) in Auberge du Pêcheur, Pontstraat 41, 9830 Sint-Martens-Latem
  • 7 december (van 10 uur tot 12 uur) in Van der Valk Hotel, Rode Kruisplein 1-4, 2800 Mechelen

Na het seminarie is er om 12u00 een broodjeslunch voorzien.

Deelnameprijs: gratis.

Inschrijven kan je via deze link: seminarie bestaande vennootschappen onder het nieuwe WVV