Deze tijdelijke maatregel is ter ondersteuning van alle zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten die, als gevolg van het conflict tussen Rusland en Oekraïne, geconfronteerd worden met een aanzienlijke daling van hun omzetcijfer (minstens 40%) ongeacht de sector waarin de zelfstandigen actief zijn.

Wat zijn de voorwaarden?

Om aanspraak te kunnen maken op deze tijdelijke steunmaatregel moeten 3 voorwaarden cumulatief voldaan zijn:

 • Er moet een omzetdaling zijn van minstens 40% tussen de omzet van de kalendermaand voorafgaand aan de kalendermaand waarvoor de financiële uitkering wordt aangevraagd en dezelfde maand tijdens het refertejaar 2019.  De motivatie moet een duidelijk en rechtstreeks oorzakelijk verband aantonen tussen het omzetverlies en het conflict Rusland-Oekraïne. De omzetdaling moet bewezen worden objectieve bewijsstukken. Opgelet: de prijsstijgingen op vlak van energie, brandstof, grondstoffen, levensmiddelen, enz., zijn géén voldoende basis om in aanmerking te komen voor de nieuwe tijdelijke crisismaatregel.
 • De wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen moeten daadwerkelijk betaald zijn gedurende minstens vier van de zestien kwartalen voorafgaand aan het kwartaal dat volgt op het kwartaal van de kalendermaand waarop de aanvraag betrekking heeft.  Voor startende zelfstandigen die nog maar twaalf kwartalen of minder aangesloten zijn, is het voldoende dat zij de wettelijk verschuldigde voorlopige sociale bijdragen daadwerkelijk betaald hebben gedurende ten minste 2 kwartalen.
 • De zelfstandige mag voor de maand waarvoor deze steunmaatregel gevraagd wordt nog geen andere financiële uitkering ontvangen in de toepassing van de tijdelijke crisismaatregelen van de covid-19-crisis of het het klassiek overbruggingsrecht.

Hoeveel bedraagt de financiële uitkering?

De volgende zelfstandigen komen in aanmerking voor de volledige uitkering (met gezinslast: 1.747,16 euro  –  zonder gezinslast: 1.398,17 euro):

 • zelfstandige in hoofdberoep (incl. helpers en meewerkende echtgenoten in het maxistatuut);
 • zelfstandige in bijberoep die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage van de zelfstandigen in hoofdberoep;
 • zelfstandige in hoofdberoep gelijkgesteld met bijberoep (art. 37) die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage van de zelfstandigen in hoofdberoep;
 • student-zelfstandige die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage van de zelfstandigen in hoofdberoep;
 • zelfstandige na de pensioenleeftijd zonder pensioen of enkel met het onvoorwaardelijk pensioen die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage van de zelfstandigen in hoofdberoep.

De volgende zelfstandigen komen in aanmerking voor een halve uitkering (met gezinslast: 873,58 euro  –  zonder gezinslast: 699,09 euro):

 • zelfstandige in bijberoep die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die worden berekend op een referte-inkomen tussen 7.329,22 euro en 14.658,44 euro;
 • zelfstandige in hoofdberoep gelijkgesteld met bijberoep (art. 37) die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die worden berekend op een referte-inkomen tussen 7.329,22 euro en 7.678,68 euro;
 • student-zelfstandige die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die worden berekend op een referte-inkomen tussen 7.329,22 euro en 14.658,44 euro;
 • actief gepensioneerde zelfstandige die niet in aanmerking komt voor de volledige uitkering en die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die worden berekend op een referte-inkomen hoger dan 7.329,22 euro.

Hoe aanvragen?

Aanvraagformulieren vind je bij documenten: documenten andere steunmaatregelen