De zelfstandige artiesten in hoofdberoep die voldoen aan de voorwaarden van primostarter kunnen vanaf 1 oktober genieten van een uitbreiding van deze maatregel tot 8 kwartalen.

De primostarters beroepsartiesten hebben voor de eerste 8 kwartalen van hun aansluiting als zelfstandige in hoofdberoep:

  • de mogelijkheid om verminderde voorlopige sociale zekerheidsbijdragen te vragen indien het netto belastbaar jaarinkomen van de jaren waarin de 4 tot 8 kwartalen van toepassing zijn onder  de verlaagde minimuminkomensdrempel  primostarter van het bijdragejaar valt (7 569,70 euro in 2022);
  • definitieve bijdragen te betalen berekend op basis van de verlaagde minimuminkomensdrempel (7 569,70 euro in 2022) wanneer hun definitieve beroepsinkomen de minimumdrempel van de zelfstandigen in hoofdberoep niet bereiken.

Voorwaarden:

  • Beginnende zelfstandige in hoofdberoep  zijn,  die gedurende de 20 kalendermaanden vóór aanvang of herneming van hun zelfstandige activiteit op geen enkel ogenblik onderworpen was als “zelfstandige in hoofdberoep” of als “zelfstandige gelijkgesteld met bijberoep”.
  • In het bezit zijn van een kunstwerkattest afgeleverd door de Kunstwerkcommissie van het moment dat deze commissie opgestart is.
  • In het bezit zijn van een zelfstandigheidsverklaring in de overgangsperiode tot de Kunstwerkcommissie daadwerkelijk actief is (afgeleverd door de Commissie Kunstenaars).

De zelfstandigheidsverklaring of het kunstwerkattest moet geldig zijn tijdens de periode van 4 tot 8 kwartalen.

De Commissie Kunstenaars die de zelfstandigheidsverklaring afleveren wordt omgevormd tot de Kunstwerkcommissie die in de toekomst het kunstwerkattest zal afleveren.  Deze omzetting is momenteel nog niet afgerond en moet nog worden goedgekeurd door de federale regering en de kamercommissies.

Een belangrijk verschil is dat het kunstwerkattest niet enkel voor kunstenaars van toepassing zal zijn maar ook door alle “kunstwerkers” kan aangevraagd worden.  Kunstwerkers zijn nu ook diegenen die kunstenaars artistiek of technisch ondersteunen.

Het attest is 5 jaar geldig.

De maatregel primostarter-beroepsartiesten zal na definitieve goedkeuring en publicatie vanaf 1 oktober van start gaan.