Hervorming Overbruggingsrecht voor zelfstandigen sinds 01/01/2023

 • Het overbruggingsrecht heeft voortaan geen 4 pijlers meer maar wordt vereenvoudigd naar 2 toegangscriteria, met aangepaste en geharmoniseerde voorwaarden:
  1. Gedwongen onderbreking wegens:
   • natuurramp
   • brand
   • beschadiging
   • allergie
   • beslissing van een derde actor of een gebeurtenis met een economisch impact
   • faillissement
  2. Officiële stopzetting omwille van economische moeilijkheden.

Voldoen aan één van volgende
limitatieve voorwaarden:
• ontvangst leefloon
• bijdragevrijstelling
• laag inkomen tijdens jaar van stopzetting en het voorafgaande jaar.

 • Het is nu mogelijk om het overbruggingsrecht te cumuleren met een ander vervangingsinkomen en/of een beroepsactiviteit, binnen welbepaalde grenzen.
 • Het overbruggingsrecht voorziet een basispakket bestaande uit twaalf maanden financiële uitkering en vier kwartalen met behoud van bepaalde sociale rechten. Deze kunnen aangevuld worden met bijkomende maanden en kwartalen, afhankelijk van het aantal pensioenvormende kwartalen die de betrokken zelfstandige heeft opgebouwd.

Meer informatie