De zelfstandigen die in 2022 sociale bijdragen betaalden of een terugbetaling van sociale bijdragen ontvingen hebben nu hun fiscaal attest 2022 toegekregen.

Wat je op dit fiscaal attest leest en waar je de bedragen moet invullen op je belastingsaangifte van 2023 kan je terugvinden op onze infonota fiscaal attest.