De minister van middenstand kondigt de invoering aan van een eenmalige premie van 500 euro netto voor zelfstandigen van wie de activiteit zwaar getroffen wordt/werd door de coronacrisis en die tijdelijke steunmaatregelen hebben ontvangen over een bepaalde periode. Enkel zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten die sociale bijdragen verschuldigd zijn die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage voor een zelfstandige in hoofdberoep zullen deze premie kunnen genieten.

Om voor deze premie in aanmerking te komen, zal de zelfstandige minstens 6 maandelijkse uitkeringen crisis-overbruggingsrecht moeten hebben genoten (met uitzondering van de maatregel bij quarantaine of zorg voor een kind) tijdens de periode van 1 oktober 2020 tot 30 april 2021. Deze maanden dienen niet noodzakelijk opeenvolgend te zijn.

Het gaat dus om deze uitkeringen:

  • het enkel en dubbel crisis-overbruggingsrecht gedwongen sluiting
  • het heropstart overbruggingsrecht (relance-uitkering)
  • het crisis-overbruggingsrecht wegens omzetdaling

Na controle van de toekenningsvoorwaarden, zal het sociaal verzekeringsfonds uiterlijk op 30 september 2021 overgaan tot de betaling ervan.