De sociale verzekeringsfondsen avixi en Steunt Elkander slaan de handen in elkaar en zullen vanaf 1 januari 2023 als één sociaal verzekeringsfonds opereren.

Het gefuseerde fonds behoudt de naam avixi.  Op zijn beurt ontstond avixi op 1 april 2021 door de fusie van de voormalige verzekeringsfondsen Incozina en Multipen.

In deze snel evoluerende technologische wereld is het belangrijk dat een sociaal verzekeringsfonds de klanten en hun boekhouders snel en efficiënt kan bedienen.  Dankzij deze fusie zal het ééngemaakte fonds de online dienstverlening gevoelig kunnen uitbreiden.

Avixi zal na de fusie 37.000 zelfstandigen en 17.000 vennootschappen als klant tellen en werken vanuit de kantoren in Brussel, Mechelen, Brugge, Hasselt, Gent en Luik.  Beide fondsen beschikken over een solide organisatie om klanten in drie Gewesten van het land te bedienen.

Avixi zal een structurele samenwerking hebben met het sociaal secretariaat en de HR-diensten van EASYPAY GROUP, die preferentieel partner van avixi wordt.

In de komende maanden wordt de fusie technisch en juridisch afgerond.  Klanten en hun boekhouders zullen hiervan geen hinder ondervinden.  De bestaande dienstverlening blijft verder verzekerd.  We blijven bereikbaar via dezelfde kanalen en aanspreekpunten.