De Federale Overheid heeft beslist om het dubbel overbruggingsrecht voor maart en april toe te kennen aan de zelfstandigen die door de nieuwe lockdown de activiteiten opnieuw moeten stopzetten of enkel nog kunnen aanbieden via click&collect of op afspraak.

Het gaat om volgende ondernemingen/activiteiten:

  • aanbieders van niet-essentiële goederen die verder mogen werken via click&collect op of afspraak
  • contactberoepen (schoonheidssalons, niet-medische pedicures (*pedicures voor noodzakelijke gespecialiseerde voetverzorging mogen verder uitgevoerd worden en geven dus geen recht op het dubbel overbruggingsrecht), nagelstudio’s, massagesalons, kappers en barbiers, tatoeage- en piercingstudio’s.
  • reisbureau’s – vanwege het verbod op niet-essentiële reizen. (De situatie voor mei zal later opnieuw geëvalueerd worden.)

De niet-essentiële winkels mogen hun activiteiten verderzetten, doch enkel via een systeem van winkelen op afspraak, via een systeem van click&collect of via een systeem van leveren. Het hanteren van een afsprakensysteem is wel een beletsel voor de toekenning van de dubbele financiële uitkering.

Concreet betekent dit:

  • voor de maand maart: de zelfstandige met een “niet-essentiële” winkel die vanaf 27 maart 2021 reeds een systeem van winkelen op afspraak ter beschikking stelde, komt niet in aanmerking voor de dubbele financiële uitkering. Hij kan wel een beroep doen op het overbruggingsrecht omzetdaling (omzetdaling van 40%).
  • voor de maand april: indien de “niet-essentiële” winkel in de periode van 1 april tot en met 25 april geopend blijft via het systeem van winkelen op afspraak komt de zelfstandige niet in aanmerking voor de dubbele financiële uitkering. Hij kan wel een beroep doen op het overbruggingsrecht omzetdaling (omzetdaling van 40%).