Vanaf bijdragejaar 2022 worden de drempels voor vermindering van bijdragen afgeschaft. Tot nu toe was de keuze beperkt tot de wettelijke drempels. Voortaan kan je dus vrij kiezen op welk inkomen je de voorlopige bijdragen wil laten berekenen.

Hierdoor zal je zelf kunnen bepalen op welk inkomen je voorlopige sociale bijdrage wordt berekend als je verwacht dat je inkomen lager zal liggen dan drie jaar geleden. Opgelet: deze aanpassing zal enkel mogelijk zijn via een gemotiveerde aanvraag.

Alle drempels worden afgeschaft, met uitzondering van de wettelijke minimumdrempels die van toepassing zijn op zelfstandigen in hoofdberoep, op starters en op meewerkende echtgenoten. Zelfstandigen in hoofdberoep (primostarters inbegrepen) en meewerkende echtgenoten blijven dus wel steeds een wettelijke minimumbijdrage verschuldigd.