• De tijdelijke steunmaatregelen overbruggingsrecht voor gedwongen sluiting en omzetdaling worden niet verder verlengd na 31 maart 2022.
  • De tijdelijke steunmaatregel overbruggingsrecht wegens quarantaine-zorgen voor een kind wordt verlengd voor de periode van 1 april 2022 tot en met 30 juni 2022.
  • Er wordt een maatregel uitgewerkt (nog niet van toepassing) voor de zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden naar aanleiding van het conflict tussen Rusland en Oekraïne naar analogie met de maatregel omzetdaling 40 %. Later volgt hierover meer bericht na de publicatie van deze maatregel.