De overheid heeft een project gelanceerd dat tot doel heeft om zelfstandigen die het mentaal moeilijk hebben als gevolg van de coronacrisis te ondersteunen met psychologische bijstand.

Wie nood heeft aan deze ondersteuning kan gebruik maken van 8 gratis sessies psychologische bijstand.

De hulp kan ingeroepen worden door:

  • de zelfstandige via de gratis hulplijn 0800/30025
  • een klinisch psycholoog of orthopedagoog
  • een verkenner (een persoon die in contact is met de zelfstandige en op de hoogte is van de nood, zoals een hulpverlener, een OCMW-medewerker, een boekhouder, de vakbond, zijn sociaal verzekeringsfonds, zijn bankier, enz.)

De sociaal verzekeringsfondsen zijn door de overheid aangeduid om als verkenner te fungeren in dit project om de zelfstandige in nood te begeleiden naar een psychologische ondersteuning.