Het rouwverlof is een uitkering die kan worden gevraagd door zelfstandigen die hun zelfstandige activiteit onderbreken naar aanleiding van het overlijden van een familielid.

Voorwaarden

Het betreft een uitkering voor maximaal 10 dagen onderbreking die plaatsvinden binnen het jaar na het overlijden van een kind of een partner van de zelfstandige. De tien dagen moeten niet noodzakelijk opeenvolgend worden opgenomen.

De uitkering kan genoten worden naar aanleiding van onderbrekingen vanwege het overlijden van:

  • De echtgenoot of samenwonende partner van de zelfstandige
  • Het natuurlijk kind of adoptiekind van de zelfstandige
  • Het natuurlijk kind of adoptiekind van de echtgenoot of samenwonende partner van de zelfstandige
  • Het pleegkind (langdurige pleegzorg) van de zelfstandige
  • Het pleegkind (langdurige pleegzorg) van de echtgenoot of samenwonende partner van de zelfstandige

Overlijdens van andere familieleden komen niet in aanmerking voor de uitkering.

De aanvraag moet ingediend worden ten laatste op de laatste dag van het jaar volgend op het overlijden.

Voor welke zelfstandigen?

De zelfstandigen die kunnen genieten van de uitkering zijn:

  • de zelfstandigen en helpers in hoofdberoep (inclusief primostarters)
  • meewerkende echtgenoten (maxi-statuut)
  • de zelfstandigen in bijberoep die minstens de minimumbijdrage van een zelfstandige in hoofdberoep betalen
  • de zelfstandigen die de pensioenleeftijd hebben bereikt die minstens de minimumbijdrage van een zelfstandige in hoofdberoep betalen

Zij moeten die hoedanigheid hebben tijdens de twee kwartalen die voorafgaan aan het kwartaal van het overlijden, tijdens het kwartaal van overlijden en tijdens alle kwartalen waarin de zelfstandige zijn activiteit, naar aanleiding van het overlijden, onderbreekt.

Deze zelfstandigen moeten in orde zijn met de betaling van de wettelijk verschuldigde voorlopige sociale bijdragen voor de twee kwartalen die het kwartaal van het overlijden voorafgaan.

Een aanvraag indienen

Vanaf 10 januari 2022 kan je een aanvraag tot het bekomen van een rouw-uitkering indienen.