E-loket


Digitale toegang tot het dossier van je klanten.

Je hebt reeds een login?

Je hebt nog geen login?

Accountants die bij ons fonds een erkenning hebben als medewerker kunnen op aanvraag een login-code krijgen voor de toegang tot ons e-loket.

Via deze weg is het mogelijk de dossiers van uw klanten via internet te raadplegen, fiscale en andere attesten aan te maken en te downloaden. De betaalde en openstaande sociale bijdragen zijn overzichtelijk terug te vinden.

Aanvragen vermeerdering en vermindering van sociale bijdragen regel je met de online-tool in het e-loket bij het dossier van je klant.

Het e-loket heeft ook een handige berekeningstool voor de sociale bijdragen.

De bescherming op de privacy vraagt een volmacht van uw klanten om uw toegang rechtmatig toe te laten tot hun dossier. Bezorg ons hiervoor het ondertekend volmachtformulier voor de oudere dossiers of voor klanten die voorheen verbonden waren aan een andere boekhouder/accountant. Bij nieuwe aansluitingen kan via het aansluitingsformulier gelijktijdig de volmacht gegeven worden aan de boekhouder/accountant.

Vraag een login aan voor je toegang tot ons e-loket.

We hebben de naam, voornaam en persoonlijk e-mailadres van de gebruikers van het e-loket nodig voor een geregistreerde toegang.

Heb je nog een vraag?

Contact
Contact