Online aanvraag klassiek overbruggingsrecht bij natuurramp

Gelieve het attest gezinslast mee te sturen met je aanvraag als je een persoon ten laste hebt. Jouw ziekenfonds moet dit invullen. Dit attest is noodzakelijk om de verhoogde uitkering overbruggingsrecht te krijgen. Je kan dit attest downloaden bovenaan dit aanvraagformulier.