Van eenmanszaak naar vennootschap


Waarom zou je wijzigen?

Uitbreiding van de activiteiten, het nemen van een bijkomende vestiging, extra personeel aanwerven, extra opdrachten, meer winst … Kortom uw onderneming is aan het groeien. Het is misschien tijd om uw éénmanszaak om te vormen.

De groei van een eigen zaak kan ertoe leiden dat je naar een andere juridische ondernemingsvorm dient over te schakelen die meer aangepast is aan de activiteiten, structuur en omstandigheden van je onderneming.

In de keuze van de vennootschapsvorm kies je soms best voor een vennootschap met volkomen rechtspersoonlijkheid. Dit laat toe dat de vennootschap een eigen afgescheiden vermogen heeft los van de aandeelhouders. De keuze om over te gaan naar een vennootschap zal in grote mate samenhangen met het aansprakelijkheidsaspect. In een vennootschap is de aansprakelijkheid van de aandeelhouders beperkt tot het kapitaal dat ze hebben ingebracht in de vennootschap. Dit laat je toe het privé-vermogen af te scheiden van het ondernemingsvermogen.

Daarnaast zijn er ook fiscale voordelen. In een éénmanszaak wordt het inkomen belast via de personenbelastingen, terwijl het inkomen van een vennootschap wordt belast in een interessantere en gunstigere vennootschapsbelasting. Dat geeft je onderneming ook een zekere fiscale ademruimte.

Hoe kies je de juiste ondernemingsvorm?

Het kiezen van de juiste ondernemingsvorm is cruciaal voor de goede opstart van je activiteiten. De keuzewijzer van iStart om je te begeleiden naar de vennootschapsvorm die jou het beste past. De experten van onze partner iStart adviseren en zorgen voor een vlotte opstart van je vennootschap. De aansluiting en inschrijving van je vennootschap brengen zij bij avixi in orde.

Vennootschapsvormen

Beslis je na afweging van de voor- en nadelen voor de oprichting van een vennootschap, dan heb je de keuze in verschillende vennootschapsvormen. Sinds 1 mei 2019 heb je nog maar 4 vennootschapsvormen om uit te kiezen.

Een overzicht met de belangrijkste kenmerken:

 1. De bv, de besloten vennootschap
 • beperkte aansprakelijkheid
 • geen startkapitaal meer nodig (vroegere bvba 18.500 EUR), wel financieel plan nodig om te bewijzen dat uw bedrijf 2 jaar kan overleven met daarbij de nodige garanties
 • vennootschap voor de gemiddelde ondernemer, de vervanger voor de bvba
 1. De nv, de naamloze vennootschap
 • minimum 1 oprichter
 • minimum startkapitaal 61.500 EUR
 • eerder voor grote bedrijven
 1. De cv, de coöperatieve vennootschap
 • minimum 3 oprichters
 • vooral voor bedrijven die samen een project willen uitvoeren, dus enkel bij coöperatief gedachtengoed
 1. De maatschap
 • minimum 2 oprichters
 • eenvoudige oprichting
 • persoonlijke en onbeperkte aansprakelijkheid, dus groter risico
 • de vroegere VOF en GCV vallen nu hieronder

Bespreek zeker je plannen met een boekhouder of accountant. Die kan je vertellen wat voor jou de meest geschikte ondernemingsvorm is, en je begeleiden bij de wijziging.

Alle vennootschapsvormen op een rijtje

Zie je door het bos de bomen niet meer? De keuzewijzer vennootschappen van iStart kan je helpen om de vennootschapsvorm te kiezen die jou het beste past. De experten van onze partner iStart adviseren en zorgen voor een vlotte opstart van je vennootschap. De aansluiting en inschrijving van je vennootschap brengen zij bij avixi in orde.

Hoe start je een vennootschap op ?

Als je een vennootschap wilt oprichten is er een oprichtingsakte nodig. Daarin staat wie de oprichters zijn, het maatschappelijk adres, kapitaal, het doel van de vennootschap (activiteiten van de vennootschap), datum van de algemene vergadering, de aandelenverdeling, wie de zaakvoerders zijn, of ze bezoldigd zijn, wie volmacht heeft enz.

Oprichtingsakte vennootschap.

Het soort oprichtingsakte hangt af van de vennootschapsvorm:

Een authentieke of notariële akte is vereist voor een NV of een BV: je moet dan langsgaan bij een notaris die deze akte zal opstellen.

Een onderhandse akte volstaat voor andere vennootschapsvormen: jezelf of je boekhouder kan de oprichtingsakte opmaken.

Welke administratieve stappen moet je ondernemen?

Neerlegging bij de griffie en inschrijving in de kruispuntbank van ondernemingen, aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds.

De oprichtingsakte moet neergelegd worden bij de griffie van de Rechtbank van koophandel van het arrondissement waar de maatschappelijk zetel van de vennootschap gevestigd is. De griffie zal na neerlegging de tekst publiceren in het Belgisch Staatsblad en het ondernemingsnummer creëren in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Daarna zal het ondernemingsloket je helpen met de verdere inschrijving in de KBO.

Je moet nu de gegevens van jouw eenmanszaak in de KBO laten schrappen en tegelijkertijd er je vennootschap als onderneming laten registreren. Beide zaken regel je via het ondernemingsloket. Tarieven

Daarnaast moet je ook je vennootschap bij een sociaal verzekeringsfonds aansluiten. Je betaalt dan de jaarlijkse vennootschapsbijdrage.

Start nu je vennootschap op

De experten van onze partner iStart adviseren en zorgen voor een vlotte opstart van je vennootschap. De aansluiting en inschrijving van je vennootschap brengen zij bij avixi in orde.

Mandataris, wie moet aansluiten?

Je wordt nu mandataris in je vennootschap. Mogelijk zijn er nog andere mandatarissen. Wie moet aansluiten als zelfstandige ?

Niet elk mandaat dat binnen een vennootschap wordt uitgeoefend geeft aanleiding tot onderwerping aan het sociaal statuut voor zelfstandigen.

 • Stille vennoot: geen onderwerpingsplicht want hij/zij brengt enkel kapitaal in de vennootschap
 • Werkend vennoot: onderwerpingsplicht
 • Zaakvoerder/bestuurder: onderwerpingsplicht tenzij ze het kosteloos mandaat zowel in feite als in rechte kunnen aantonen. Dat doen ze door in feite geen materieel voordeel uit het mandaat te halen, ook geen voordeel in natura en in rechte: via de statuten of via een beslissing van de algemene vergadering stipuleren dat het mandaat zonder voorbehoud onbezoldigd is
 • Commissaris en commissaris-revisor: onderwerpingsplicht
 • Vereffenaar: onderwerpingsplicht

Inschrijving vennootschap in KBO

vergeet niet je vennootschap te registreren in de KBO

Contact

Heb je nog een vraag?

Contacteer je klantenbeheerder:

Mechelen op 015 45 12 60
Brugge op 050 40 65 65
Hasselt op 011 22 27 46

Of stuur een bericht via email naar info@avixi.be.

Contact