Online aansluiting vennootschap


Boekhouders of accountants kunnen met dit online formulier een vennootschap aansluiten bij avixi sociaal verzekeringsfonds.

Je moet wel steeds de volmacht mee opladen van de persoon waarvoor je een aansluiting doet.

Met dit online formulier kan je geen verrichting voor het ondernemingsloket aanvragen. Indien je dat toch wil doen gelieve dan contact op te nemen met ons ondernemingsloket: Ondernemingsloket Mechelen of Ondernemingsloket Brugge

 • Gegevens van de vennootschap

 • Maatschappelijke zetel

 • Gegevens mandataris(sen) van de vennootschap (zaakvoerder, werkend vennoot, bestuurder, ...)

 • De vennootschap heeft mogelijk recht op de tijdelijke vrijstelling van de vennootschapsbijdrage (3 jaar). Om hierop aanspraak te kunnen maken moet conform artikel 7 van het Koninklijk Besluit van 15/03/1993 tegelijkertijd aan de vijf onderstaande voorwaarden voldaan zijn:
  • Enkel personenvennootschappen komen in aanmerking (NV’s, CVA’s en vennootschappen waar de maatschappelijke zetel niet in België gevestigd is, zijn dus uitgesloten).
  • De vennootschap moet geregistreerd staan als commerciële onderneming of ambachtsonderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)(Burgerlijke Vennootschappen onder handelsvorm zoals bij voorbeeld artsenvennootschappen kunnen geen vrijstelling bekomen).
  • De oprichtingsdatum ligt na 1 januari 1991.
  • De zaakvoerders mogen in de 10 jaar voorafgaand aan de oprichting van de vennootschap niet meer dan 3 jaar een zelfstandige activiteit hebben uitgeoefend.
  • De meerderheid van de werkende vennoten die geen zaakvoerder zijn, mogen in de 10 jaar voorafgaand aan de oprichting van de vennootschap niet meer dan 3 jaar een zelfstandige activiteit hebben uitgeoefend.
 • Gegevens boekhouder

 • Hidden
 • Sleep bestanden hierheen of
  Toegestane bestandstypen: doc, docx, txt, rtf, pdf, jpg, png, xlsx, Max. bestandsgrootte: 15 MB, Max. aantal bestanden: 10.
  • Sleep bestanden hierheen of
   Toegestane bestandstypen: doc, docx, txt, rtf, pdf, jpg, png, xlsx, Max. bestandsgrootte: 15 MB, Max. aantal bestanden: 10.
    • Als gevolmachtigd boekhouder/accountant van boven vernoemde zelfstandige neem ik kennis van volgende informatie: de gegevens die u meedeelt aan avixi worden verwerkt en opgeslagen in geïnformatiseerde bestanden. Avixi verwerkt deze gegevens, en ook de gegevens die u op een later tijdstip verstrekt, om haar administratieve taken uit te voeren. Deze taken omvatten het beheer van het sociaal statuut van de zelfstandige in het kader van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen en alle rechten en plichten die daaraan verbonden zijn. De verwerking gebeurt volgens de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Op basis van die regelgeving hebt u het recht om informatie te krijgen over de verwerking van de persoonsgegevens, om ze in te kijken, ze te laten verbeteren of wissen, om de verwerking ervan te laten beperken, om bezwaar te maken tegen de verwerking of te vragen om de gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Uitgebreide informatie over de verwerking van de persoonsgegevens vindt u op de website van avixi onder ‘Privacystatement’. Met alle vragen over de bescherming van de persoonsgegevens kunt u terecht bij de functionaris voor gegevensbescherming (DPO). U kunt hiervoor contact opnemen met avixi vzw (via e-mail: dpo@avixi.be of per post: avixi, DPO, Zeutestraat 2b, 2800 Mechelen). Elke wijziging van de door u verstrekte gegevens moet binnen de 15 dagen worden meegedeeld aan avixi vzw (artikel 7 van het Koninklijk Besluit van 19 december 1967)

   Nuttige documenten

   Heb je nog een vraag?

   Contact