Het slechte weer in juli 2021 heeft in een groot deel van het land tot catastrofale situaties geleid. Veel burgers werden zwaar getroffen door het noodweer. De zelfstandigen werden niet gespaard. De minister van zelfstandigen kondigt steunmaatregelen aan.

1. Klassiek overbruggingsrecht gedwongen onderbreking door een natuurramp

  • Voor zelfstandigen die hun activiteit door het noodweer minstens zeven dagen moet onderbreken.
  • Een uitkering van € 329,38 bruto (zonder personen ten laste) en € 411,60 bruto (met personen ten laste) voor een periode van 7 dagen tot € 1.317,52 en € 1.646,38 bruto na 28 dagen.

Deze uitkering kan binnen dezelfde maand niet worden gecumuleerd met het corona dubbel crisis-overbruggingsrecht of het crisis-overbruggingsrecht omzetdaling.

Je kan online een aanvraag indienen of via dit aanvraagformulier (PDF). Het pdf-formulier mag je per email of per gewone brief terug bezorgen.

2. Uitstel van betaling sociale bijdragen

Je kan uitstel vragen voor de betaling van je voorlopige bijdrage van het derde kwartaal van 2021. Je moet je bijdrage dan pas betalen op 30 september 2022 in plaats van op 30 september 2021.

Het betalingsuitstel zal geen invloed hebben op je recht op uitkeringen of op je pensioenrechten, op voorwaarde dat je sociale bijdragen voor de betreffende kwartalen binnen de verlengde termijnen betaald zijn.

Het uitstel van betaling heeft enkel betrekking op de voorlopige sociale bijdragen en geldt niet voor regularisaties van voorafgaande periodes.

Een aanvraag moest gebeuren vóór 15/9/2021.

3. Vermindering van voorlopige bijdragen

Wanneer je inkomsten dalen, kan je onder bepaalde voorwaarden een vermindering van je voorlopige bijdragen vragen.

Een aanvraag kan je indienen via je klantenbeheerder of via info@avixi.be

4. Een vereenvoudigde aanvraag tot vrijstelling van sociale bijdragen

Ben je getroffen door het noodweer, dan geldt een vereenvoudigde aanvraagprocedure voor de vrijstelling van bijdragen van het derde kwartaal van 2021. Zelfstandigen in bijberoep komen hiervoor niet in aanmerking.

Je kan een aanvraag indienen via dit aanvraagformulier vrijstelling bijdragen noodweer juli 2021 (PDF).

5. Overbruggingsrecht omzetdaling (update 07/10/2021)

De zelfstandigen die slachtoffer zijn van de overstromingen van midden juli 2021 zullen in de periode van oktober 2021 tot en met december 2021 kunnen genieten van het overbruggingsrecht omzetdaling.

Om in aanmerking te komen moeten zelfstandigen tegelijkertijd voldoen aan deze voorwaarden:

  • De zelfstandige moet een omzetdaling van 65% aantonen in de kalendermaand voorafgaand aan de kalendermaand waarvoor de financiële uitkering wordt aangevraagd, in vergelijking met dezelfde kalendermaand van het refertejaar 2019. Indien betrokkene actief is in verschillende vennootschappen, moeten alle omzetcijfers worden samengeteld om te verifiëren of er een omzetdaling van 65 % is.
  • De zelfstandige moet zijn wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen daadwerkelijk hebben betaald gedurende ten minste vier van de zestien kwartalen voorafgaand aan het kwartaal dat volgt op het kwartaal van de kalendermaand waarop de aanvraag betrekking heeft. Een uitzondering wordt gemaakt voor “starters” die nog maar twaalf kwartalen of minder zijn onderworpen aan het sociaal statuut. Voor hen is het voldoende dat zij hun wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen gedurende ten minste twee kwartalen daadwerkelijk hebben betaald.

Lees onze update.