Het slechte weer in juli 2021 heeft in een groot deel van het land tot catastrofale situaties geleid. Veel burgers werden zwaar getroffen door het noodweer. De zelfstandigen werden niet gespaard. De minister van zelfstandigen kondigt steunmaatregelen aan.

1. Klassiek overbruggingsrecht gedwongen onderbreking door een natuurramp

  • Voor zelfstandigen die hun activiteit door het noodweer minstens zeven dagen moet onderbreken.
  • Een uitkering van € 329,38 bruto (zonder personen ten laste) en € 411,60 bruto (met personen ten laste) voor een periode van 7 dagen tot € 1.317,52 en € 1.646,38 bruto na 28 dagen.

Deze uitkering kan binnen dezelfde maand niet worden gecumuleerd met het corona dubbel crisis-overbruggingsrecht of het crisis-overbruggingsrecht omzetdaling.

Je kan online een aanvraag indienen of via dit aanvraagformulier (PDF).  Het pdf-formulier mag je per email of per gewone brief terug bezorgen.

2. Uitstel van betaling sociale bijdragen  

Je kan uitstel vragen voor de betaling van je voorlopige bijdrage van het derde kwartaal van 2021. Je moet je bijdrage dan pas betalen op 30 september 2022 in plaats van op 30 september 2021.

Het betalingsuitstel zal geen invloed hebben op je recht op uitkeringen of op je pensioenrechten, op voorwaarde dat je sociale bijdragen voor de betreffende kwartalen binnen de verlengde termijnen betaald zijn.

Het uitstel van betaling heeft enkel betrekking op de voorlopige sociale bijdragen en geldt niet voor regularisaties van voorafgaande periodes.

Een aanvraag moet gebeuren vóór 15/9/2021.

Je kan een aanvraag indienen via het formulier uitstel betaling bijdragen wegens overstromingen juli 2021.

3. Vermindering van voorlopige bijdragen

Wanneer je inkomsten dalen, kan je onder bepaalde voorwaarden een vermindering van je voorlopige bijdragen vragen.

Een aanvraag kan je indienen via je klantenbeheerder of via info@avixi.be

4. Een vereenvoudigde aanvraag tot vrijstelling van sociale bijdragen 

Ben je getroffen door het noodweer, dan geldt een vereenvoudigde aanvraagprocedure voor de vrijstelling van bijdragen van het derde kwartaal van 2021. Zelfstandigen in bijberoep komen hiervoor niet in aanmerking.

Je kan een aanvraag indienen via dit aanvraagformulier vrijstelling bijdragen noodweer juli 2021 (PDF).