De zelfstandigen die slachtoffer zijn van de overstromingen van midden juli 2021 zullen in de periode van oktober 2021 tot en met december 2021 kunnen genieten van het overbruggingsrecht omzetdaling.

Om in aanmerking te komen moeten zelfstandigen tegelijkertijd voldoen aan deze voorwaarden:

  • De zelfstandige moet een omzetdaling van 65% aantonen in de kalendermaand voorafgaand aan de kalendermaand waarvoor de financiële uitkering wordt aangevraagd, in vergelijking met dezelfde kalendermaand van het refertejaar 2019. Indien betrokkene actief is in verschillende vennootschappen, moeten alle omzetcijfers worden samengeteld om te verifiëren of er een omzetdaling van 65 % is.
  • De zelfstandige moet zijn wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen daadwerkelijk hebben betaald gedurende ten minste vier van de zestien kwartalen voorafgaand aan het kwartaal dat volgt op het kwartaal van de kalendermaand waarop de aanvraag betrekking heeft. Een uitzondering wordt gemaakt voor “starters” die nog maar twaalf kwartalen of minder zijn onderworpen aan het sociaal statuut. Voor hen is het voldoende dat zij hun wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen gedurende ten minste twee kwartalen daadwerkelijk hebben betaald.

Je kan online een aanvraag indienen voor oktober, november en december.

Voor een overzicht van de andere steunmaatregelen lees meer op ons nieuwsbericht van 15/07/2021