Aanvraag overbruggingsrecht quarantaine / zorg voor een kind


Opgelet: wanneer je een aanvraag doet ‘zorg voor een kind’ ben je soms verplicht om een attest bij te voegen.

In het formulier wordt aangeduid in welk geval je een attest al dan niet moet bijvoegen.

Tijdelijke regeling zorg voor een kind

  1. Sluiting van de scholen (periode van 20 december tot en met 24 december 2021, er is geen attest nodig): deze 5 dagen (waarin de kleuterscholen en lagere scholen gesloten zijn) worden beschouwd als een onderbreking van de activiteit gedurende 7 opeenvolgende kalenderdagen. Indien deze dagen achtereenvolgend door de zelfstandige worden opgenomen om voor een kind te zorgen, dan heeft de zelfstandige recht op een uitkering (ook al betreffen het geen 7 kalenderdagen in één kalendermaand).
  2. Sluiting van de scholen (periode van 29 maart tot en met 4 april 2021): deze 5 dagen (waarin de scholen gesloten zijn) worden beschouwd als een onderbreking van de activiteit gedurende 7 opeenvolgende kalenderdagen. Indien deze dagen achtereenvolgend door de zelfstandige worden opgenomen om voor een kind te zorgen, dan heeft de zelfstandige recht op een uitkering (ook al betreffen het geen 7 kalenderdagen in één kalendermaand).
  3. Kleuterscholen die open blijven (periode van 29 maart tot en met 4 april 2021): de uitkering voor de zorg voor een kind kan in deze periode worden toegekend aan zelfstandigen die een kind (dat met hen samenwoont) niet naar de kleuterschool laten gaan, voor de dagen waarop hij/zij zelf instaat voor de opvang. Indien deze dagen achtereenvolgend door de zelfstandige worden opgenomen om voor een kind te zorgen, dan heeft de zelfstandige recht op een uitkering (ook al betreffen het geen 7 kalenderdagen in één kalendermaand).
  4. Kinderdagverblijven die open blijven (periode van 29 maart tot 18 april 2021): de uitkering voor de zorg voor een kind kan worden toegekend aan zelfstandigen die een kind (dat met hen samenwoont) niet naar het kinderdagverblijf laten gaan, voor de dagen waarop hij/zij zelf instaat voor de opvang voor de dagen waarop het kind normaal ingeschreven is in het kinderdagverblijf.
  5. Geannuleerde sport- en vakantiekampen (tijdens de paasvakantie): de zelfstandige die, als gevolg van de volledige of gedeeltelijke annulatie van een vakantiekamp of een buitenschoolse opvang in georganiseerd verband, tijdens de paasvakantie een minderjarig kind dat met hem samenwoont zelf moet opvangen, kan voor de dagen waarop hij instaat voor de opvang van het kind aanspraak maken op de financiële uitkering zorg voor een kind. Hier geldt wel de voorwaarde dat het kind ten laatste op 18 maart 2021 ingeschreven was voor het kamp of voor de georganiseerde buitenschoolse opvang die werd geannuleerd.

Heb je nog een vraag?

Contact
Contact