Home/Corona/Formulieren/Aanvraag heropstart-overbruggingsrecht

Aanvraag heropstart-overbruggingsrecht


OPGELET: dit overbruggingsrecht kan alleen aangevraagd worden door zelfstandigen:

  • die in de eerste fase van de Coronacrisis verplicht werden om hun activiteit meer dan een volledige kalendermaand te onderbreken en sinds 4 mei 2020 of later de toelating kregen om hun activiteit herop te starten EN
  • kunnen aantonen dat hun zelfstandige activiteit, voor het kwartaal dat voorafgaat aan de maand van de heropstart, een daling van de omzet of bestellingen kent met ten minste 10% in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2019.

Deze zelfstandigen kunnen geen beroep doen op dit overbruggingsrecht:

  • krantenwinkels, doe-het-zelf-zaken en tuincentra want reeds in april heropend.
  • zelfstandigen in bijberoep, tenzij zij bijdragen betalen als een hoofdberoep.

Wat gepensioneerde zelfstandigen betreft: alleen actief gepensioneerde zelfstandigen, die hun pensioen niet opgenomen hebben en die voorlopige bijdragen betalen zoals een hoofdberoep kunnen een aanvraag indienen.

Val je niet onder deze voorwaarden dan zal je aanvraag niet goedgekeurd worden en heeft het geen zin om een aanvraag in te dienen! Je dient ook de gevraagde info en documenten te bezorgen anders word je aanvraag na 14 dagen afgesloten.

Contact

Heb je nog een vraag?

Contacteer je klantenbeheerder:

Mechelen: 015 45 12 60
Brugge: 050 40 65 65
Hasselt: 011 22 27 46

Of stuur een bericht via email naar info@avixi.be.

Contact