Home/Corona/Formulieren/Aanvraag crisis-overbruggingsrecht conflict Rusland-Oekraïne omzetdaling (juni 2022)

Aanvraag crisis-overbruggingsrecht conflict Rusland-Oekraïne omzetdaling (juni 2022)


Zelfstandigen, die vanwege het conflict tussen Rusland en Oekraïne geconfronteerd worden met een aanzienlijk inkomensverlies, kunnen voor juni 2022 het crisis-overbruggingsrecht omzetdaling vragen.

Om in aanmerking te komen moeten zelfstandigen tegelijkertijd voldoen aan deze 3 voorwaarden:

  • De zelfstandige moet een omzetdaling van 40% aantonen in de kalendermaand voorafgaand aan de kalendermaand waarvoor de financiële uitkering wordt aangevraagd, in vergelijking met dezelfde kalendermaand van het refertejaar 2019.  Indien betrokkene actief is in verschillende vennootschappen, moeten alle omzetcijfers worden samengeteld om te verifiëren of er een omzetdaling van 40 % is.  De motivatie moet een duidelijk en rechtstreeks oorzakelijk verband aantonen tussen het omzetverlies en het conflict Rusland-Oekraïne. De omzetdaling moet bewezen worden objectieve bewijsstukken. Opgelet: de prijsstijgingen op vlak van energie, brandstof, grondstoffen, levensmiddelen, enz., zijn géén voldoende basis om in aanmerking te komen voor de nieuwe tijdelijke crisismaatregel.
  • De zelfstandige moet zijn wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen daadwerkelijk hebben betaald gedurende ten minste vier van de zestien kwartalen voorafgaand aan het kwartaal dat volgt op het kwartaal van de kalendermaand waarop de aanvraag betrekking heeft. Een uitzondering wordt gemaakt voor “starters” die nog maar twaalf kwartalen of minder zijn onderworpen aan het sociaal statuut. Voor hen is het voldoende dat zij hun wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen gedurende ten minste twee kwartalen daadwerkelijk hebben betaald.
  • De zelfstandige mag gedurende diezelfde kalendermaand niet reeds de financiële uitkering genieten in de toepassing van de tijdelijke crisismaatregelen van de covid-19-crisis of het het klassiek overbruggingsrecht.

Heb je nog een vraag?

Contact
Contact