Formulieren voor aanvraag steunmaatregelen


Hier vind je de formulieren die je kan gebruiken voor het aanvragen van een steunmaatregel in het kader van het Coronavirus. Bij de PDF formulieren kan je best de formulieren eerst downloaden en dan via Adobe Acrobat Reader invullen.

Overbruggingsrecht gedwongen sluiting

Voor zelfstandigen die onder de verplichte sluitingsmaatregelen vallen en de zelfstandigen die afhankelijk zijn van deze sectoren, waardoor zij nog steeds gedwongen hun activiteit volledig moeten onderbreken.

Vanaf oktober is dit overbruggingsrecht niet meer van toepassing omdat er geen gedwongen sluitingen meer zijn.

  • Aanvragen zijn niet meer mogelijk

Overbruggingsrecht omzetdaling

Zelfstandigen die, zonder dat zij verplicht werden hun zaak te sluiten, een omzetverlies hebben geleden van minstens 40% (aanvragen voor de maanden januari 2021 – september 2021 – december 2021 en januari, februari en maart 2022) of 65% (aanvragen voor de maanden oktober 2021 en november 2021) ingevolge de COVID-19-crisis, kunnen het crisis-overbruggingsrecht omzetdaling bekomen. Deze maatregel geldt ongeacht de sector waarin men actief is.

  • Aanvragen zijn niet meer mogelijk

Overbruggingsrecht quarantaine / zorg voor kind

Vanaf januari 2021 kunnen zelfstandigen een beroep doen op het crisis-overbruggingsrecht quarantaine/zorg voor een kind in deze situaties:

  • Zelfstandigen, die gedwongen worden om hun activiteit volledig te onderbreken omdat ze minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen in quarantaine moeten zonder dat ze ziek zijn.
  • Zelfstandigen, die hun activiteit minstens 7 dagen volledig moeten onderbreken om een kind op te vangen, dat jonger is dan 18 jaar. Voor kinderen met een handicap geldt geen leeftijdsgrens.
  • In de periode van 20 december tot en met 24 december 2021 is er een tijdelijk regeling voor de sluiting van de lagere scholen en kleuterscholen (meer info vind je bovenaan in het aanvraagformulier).
  • In de periode van 29 maart tot en met 4 april 2021 is er een tijdelijk regeling voor de sluiting van de scholen en kleuterscholen die open blijven (meer info vind je bovenaan in het aanvraagformulier).
  • In de periode van 29 maart tot 18 april 2021 is er een tijdelijk regeling voor kinderdagverblijven die open blijven (meer info vind je bovenaan in het aanvraagformulier).
  • Tijdens de paasvakantie is er een tijdelijke regeling voor geannuleerde sport- en vakantiekampen (meer info vind je bovenaan in het aanvraagformulier).

Aanvraag janurari-december 2022

Klassiek overbruggingsrecht

Zelfstandigen kunnen een beroep doen op het klassieke overbruggingsrecht wanneer zij hun zelfstandige activiteit voor minstens zeven opeenvolgende dagen moeten stopzetten ten gevolge van corona. De coronacrisis wordt ook beschouwd als een gebeurtenis met economische impact. Vanaf oktober 2021 is deze tijdelijke versoepeling niet meer van toepassing.

Aanvraag klassiek overbruggingsrecht (PDF)

Uitstel van bijdragen

Een aanvraag indienen is niet meer mogelijk.

Vrijstelling van bijdragen

Zelfstandigen en helpers in hoofdberoep, meewerkende echtgenoten ( maxistatuut), (primo)starters, student-zelfstandigen (met minimumbijdragen hoofdberoep) en gepensioneerden met een zelfstandige activiteit kunnen een vrijstelling aanvragen.

Aanvraag vrijstelling bijdragen 2021 (PDF)

Aanvraag vrijstelling bijdragen 2022 (PDF)

Starters die nog geen 4 kwartalen aangesloten zijn komen niet in aanmerking voor de aanvraag vrijstelling 2022.

Vermindering van bijdragen

Zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden ten gevolge van het coronavirus, kunnen een vermindering vragen van hun voorlopige sociale bijdragen.

Aanvraag vermindering bijdragen: een aanvraag kan je doen door een mail te sturen naar je klantenbeheerder of naar info@avixi.be.

Heb je nog een vraag?

Contact
Contact