Home/Corona/Formulieren

Formulieren voor aanvraag steunmaatregelen


Hier vind je de formulieren die je kan gebruiken voor het aanvragen van een steunmaatregel in het kader van het Coronavirus. Bij de PDF formulieren kan je best de formulieren eerst downloaden en dan via Adobe Acrobat Reader invullen.

Overbruggingsrecht omzetdaling

Zelfstandigen die, zonder dat zij verplicht werden hun zaak te sluiten, een omzetverlies van minstens 40% hebben geleden ingevolge de COVID-19-crisis, kunnen het crisis-overbruggingsrecht omzetdaling bekomen voor januari 2021. Deze maatregel geldt ongeacht de sector waarin men actief is.

Crisis-overbruggingsrecht gedwongen sluiting

Voor zelfstandigen die onder de verplichte sluitingsmaatregelen vallen en de zelfstandigen die afhankelijk zijn van deze sectoren, waardoor zij nog steeds gedwongen hun activiteit volledig moeten onderbreken.

Heropstart-overbruggingsrecht

Voor zelfstandigen die verplicht werden om hun zelfstandige activiteit te onderbreken door de verplichte sluitingsmaatregelen en die sinds 4 mei 2020 hun zelfstandige activiteit opnieuw mogen opstarten. De voorwaarde is dat de activiteit voor het kwartaal dat voorafgaat aan de betrokken maand, een daling kent met minstens 10% van de omzet of de bestellingen in vergelijking met hetzelfde kwartaal 2019.

Aanvraag oktober-december

Overbruggingsrecht quarantaine / zorg voor kind

Vanaf januari 2021 kunnen zelfstandigen een beroep doen op het crisis-overbruggingsrecht quarantaine/zorg voor een kind in deze situaties:

  • Zelfstandigen, die gedwongen worden om hun activiteit volledig te onderbreken omdat ze minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen in quarantaine moeten zonder dat ze ziek zijn.
  • Zelfstandigen, die hun activiteit minstens 7 dagen volledig moeten onderbreken om een kind op te vangen, dat jonger is dan 18 jaar. Voor kinderen met een handicap geldt geen leeftijdsgrens.
  • In de periode van 29 maart tot en met 4 april 2021 is er een tijdelijk regeling voor de sluiting van de scholen en kleuterscholen die open blijven (meer info vind je bovenaan in het aanvraagformulier).
  • In de periode van 29 maart tot 18 april 2021 is er een tijdelijk regeling voor kinderdagverblijven die open blijven (meer info vind je bovenaan in het aanvraagformulier).
  • Tijdens de paasvakantie is er een tijdelijke regeling voor geannuleerde sport- en vakantiekampen (meer info vind je bovenaan in het aanvraagformulier).

Aanvraag januari-april

Zelfstandigen kunnen een beroep doen op het klassiek overbruggingsrecht (en dus niet meer de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht) in deze situaties:

  • Zelfstandigen die in quarantaine worden geplaatst en daardoor hun zelfstandige activiteit gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen volledig moeten onderbreken.
  • Zelfstandigen die hun zelfstandige activiteit gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen volledig moeten onderbreken omdat zij moeten instaan voor de zorg voor hun kinderen, ten gevolge de klas die in quarantaine moet of de sluiting van de school/ kinderopvang.

Aanvraag oktober-december

Klassiek overbruggingsrecht

Vanaf september 2020 kunnen zelfstandigen een beroep doen op het klassieke overbruggingsrecht wanneer zij hun zelfstandige activiteit voor minstens zeven opeenvolgende dagen moeten stopzetten ten gevolge van corona. De coronacrisis wordt ook beschouwd als een gebeurtenis met economische impact.

Aanvraag vanaf september 2020 (PDF)

Uitstel van bijdragen

Alle categorieën van zelfstandigen, die getroffen worden door de gevolgen van het coronavirus, kunnen (met één jaar) uitstel van betaling van hun sociale bijdragen krijgen. De maatregel geldt voor: de voorlopige bijdragen van de eerste twee kwartalen van 2021 en de regularisatiebijdragen voor kwartalen van 2018 en 2019 die vervallen op 31 maart 2021 of op 30 juni 2021

Aanvraag uitstel bijdragen

Vrijstelling van bijdragen

Zelfstandigen en helpers in hoofdberoep, meewerkende echtgenoten ( maxistatuut), (primo)starters, student-zelfstandigen (met minimumbijdragen hoofdberoep) en gepensioneerden met een zelfstandige activiteit kunnen een vrijstelling aanvragen.

Aanvraag vrijstelling bijdragen (PDF)

Vermindering van bijdragen

Zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden ten gevolge van het coronavirus, kunnen een vermindering vragen van hun voorlopige sociale bijdragen.

Aanvraag vermindering bijdragen: een aanvraag kan je doen door een mail te sturen naar je klantenbeheerder of naar info@avixi.be.

Contact

Heb je nog een vraag?

Contacteer je klantenbeheerder:

Mechelen: 015 45 12 60
Brugge: 050 40 65 65
Hasselt: 011 22 27 46

Of stuur een bericht via email naar info@avixi.be.

Contact